Pater Josef Kentenich Portraits

Broszurka wydawana przez Sekretariat Ojca Kentenicha „Impulsy do kształtowania życia” drukowana jest kwartalnie od roku 1969 tylko w języku niemieckim. Obecnie można ją otrzymać w następujących językach: angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Można w niej przeczytać słowa zachęty ojca Kentenicha, świadectwa życia i wysłuchane prośby z różnych dziedzin życia ludzkiego. Broszurki zachęciły wielu ludzi do modlitwy i zaufania.  

 

Aktualne wydanie w języku niemieckim:

Impulse fürs Leben 3|2020

Impulse fürs Leben 3|2020

Maria - eine Frau von Freude erfüllt

Impulse-2020-3.pdf (PDF)

 


Aktualne wydanie w języku angielskim i hiszpańskim:

Impulses for Daily Living 2|2020

Impulses for Daily Living 2|2020

Mary -
A Woman Familiar with Suffering

Boletín informativo

Boletín informativo

Amó a la Iglesia

   

Koszta

„Impulsy do kształtowania życia” tak, jak pozostałe materiały Sekretariatu Ojca Kentenicha wysyłane są bezpłatnie. Materiały pisemne finansowane są z dobrowolnych ofiar.

 

Adres pod którym można zamawiać
broszurki „Impulsy do kształtowania życia”:

Sekretariat Pater Josef Kentenich
Berg Schönstatt 7
56179 Vallendar
NIEMCY
Telefon: +49-261-6404-410
Faks: +49-261-6404-407
sekretariat(at)pater-kentenich.org