Pater Josef Kentenich Portraits

Broszurka wydawana przez Sekretariat Ojca Kentenicha „Impulsy do kształtowania życia” drukowana jest kwartalnie od roku 1969 tylko w języku niemieckim. Obecnie można ją otrzymać w następujących językach: angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Można w niej przeczytać słowa zachęty ojca Kentenicha, świadectwa życia i wysłuchane prośby z różnych dziedzin życia ludzkiego. Broszurki zachęciły wielu ludzi do modlitwy i zaufania.  

 

Aktualne wydanie w języku niemieckim:

Impulse fürs Leben 3|2019

Impulse fürs Leben 3|2019

Pater Kentenich - Kindheit in Licht und Schatten

Impulse_03_2019.pdf (PDF)

 


Aktualne wydanie w języku angielskim i hiszpańskim:

Impulses for Daily Living 4|2019

Impulses for Daily Living 4|2019

Father Kentenich -
Educator with Heart and Passion

Boletín informativo

Boletín informativo

Amó a la Iglesia

   

Koszta

„Impulsy do kształtowania życia” tak, jak pozostałe materiały Sekretariatu Ojca Kentenicha wysyłane są bezpłatnie. Materiały pisemne finansowane są z dobrowolnych ofiar.

 

Adres pod którym można zamawiać
broszurki „Impulsy do kształtowania życia”:

Sekretariat Pater Josef Kentenich
Berg Schönstatt 7
56179 Vallendar
NIEMCY
Telefon: +49-261-6404-410
Faks: +49-261-6404-407
sekretariat@pater-kentenich.org