Pater Josef Kentenich Portraits

Broszurka wydawana przez Sekretariat Ojca Kentenicha „Impulsy do kształtowania życia” drukowana jest kwartalnie od roku 1969 tylko w języku niemieckim. Obecnie można ją otrzymać w następujących językach: angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Można w niej przeczytać słowa zachęty ojca Kentenicha, świadectwa życia i wysłuchane prośby z różnych dziedzin życia ludzkiego. Broszurki zachęciły wielu ludzi do modlitwy i zaufania.  

 

Aktualne wydanie w języku niemieckim:

Impulse fürs Leben 3|2018

Impulse fürs Leben 3|2018

50. Todestag von Pater Kentenich

Impulse_03_2018.pdf (PDF)

 


Aktualne wydanie w języku angielskim i hiszpańskim:

Impulses for Daily Living 2|2018

Impulses for Daily Living 2|2018

Father Kentenich -
One who enables us to love

Boletín informativo

Boletín informativo

Un padre para todos

   

Koszta

„Impulsy do kształtowania życia” tak, jak pozostałe materiały Sekretariatu Ojca Kentenicha wysyłane są bezpłatnie. Materiały pisemne finansowane są z dobrowolnych ofiar.

 

Adres pod którym można zamawiać
broszurki „Impulsy do kształtowania życia”:

Sekretariat Pater Josef Kentenich
Berg Schönstatt 7
56179 Vallendar
NIEMCY
Telefon: +49-261-6404-410
Faks: +49-261-6404-407
sekretariat@pater-kentenich.org