Pater Josef Kentenich Portraits

Broszurka wydawana przez Sekretariat Ojca Kentenicha „Impulsy do kształtowania życia” drukowana jest kwartalnie od roku 1969 tylko w języku niemieckim. Obecnie można ją otrzymać w następujących językach: angielskim, hiszpańskim, portugalskim i polskim. Można w niej przeczytać słowa zachęty ojca Kentenicha, świadectwa życia i wysłuchane prośby z różnych dziedzin życia ludzkiego. Broszurki zachęciły wielu ludzi do modlitwy i zaufania.  

 

Aktualne wydanie:

Impulsy 4|2022

Impulsy 4|2022

Różaniec w intencji pokoju

   

Koszta

„Impulsy do kształtowania życia” tak, jak pozostałe materiały Sekretariatu Ojca Kentenicha wysyłane są bezpłatnie. Materiały pisemne finansowane są z dobrowolnych ofiar.

 

Adres pod którym można zamawiać
broszurki „Impulsy do kształtowania życia”:

Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha 
ul. Czecha 9/11
05-402 Otwock
e-mail: sekretariat-kentenich@szensztat.pl

s. M. Krzysztofa Fulneczek
tel: 605 871 771