Pater Josef Kentenich Portraits

Jeżeli Państwo zechcielibyście pracę naszego sekretariatu wesprzeć dobrowolnym datkiem, ofiarą pieniężną, będziemy za to bardzo wdzięczni. Otrzymane ofiary pomagają nam w naszej pracy nad beatyfikacją Ojca Kentenicha. W szczególności przeznaczamy je na sfinansowanie materiałów informacyjnych, modlitewnych, które z kolei stają się dla wielu ludzi przewodnikiem i oparciem w wierze.

Już w tej chwili mówimy: serdeczne Bóg zapłać !

Na wyraźne życzenie, wystawiamy także pisemne poświadczenie przekazanej dla nas ofiary pieniężnej, celem przedłożenia go przed właściwym urzędem finansowym.

 

Nasz dane bankowe:

Pater-Kentenich-Fonds
Liga–Bank München

IBAN: DE70 7509 0300 0002 1984 36

BIC: GENODEF1M05